Showing posts with label overlijden. Show all posts
Showing posts with label overlijden. Show all posts

Jun 8, 2008

Temperatuur en overlijden

Er blijkt toch een relatie tussen de temperatuur en het aantal overlijdensgevallen.


Bron